Pieredze nozarē 16 gadi

Sertifikāts kopš 2006.gada

Izglītība

1999.-2004. RSU Rehabilitācijas fakultātes bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

2018.-2019. Lietišķās kinezioloģijas skola ( Academy of Applied Kinesiology MD.Vasilijeva)

Kursi

2020.- Fascial Distorsion Model

2019.- Visceral Thetapy in applied kinesiology

2019.- Manual Therapy of nervous tissue

2017.- Nūjošana Veselībai

2013.- Medical Taping Concept for physiotherapists

2013.- Fiziskās aktivitātes sievietēm grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, mazuļa aprūpe

2012.- Veselības aprūpes darba organizācija. Risku vadība, kvalitātes nodrošināšana

2010.-Pacientu tiesību aktuālie jautājumi

2010.- Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība

Izglītojošais darbs

  1. “Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana un nodrošināšana ESF projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros” (Identifikācijas Nr. JPP 2017/36/ESF) “Veselības veicināšanas pasākums “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” Interaktīvi- izglītojošu nodarbību un praktisku nodarbību vadīšana 40 klašu kolektīviem.
  2. „Sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšana” ar identifikācijas Nr.JNP 2018/CA-25.” Jēkabpils novadā. Izglītojoši- prakstisku pasākumu organizēšana un vadīšana.
  3. “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Sporta un veselību veicinošus pasākumu, teorētiski- praktiskās nodarbības organizēšana un vadīšana.
  4. Nodarbību cikls “Kā uzlabot veselību sēdoša darba veicējiem”. ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/012 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros. Izglītojoši- prakstisku pasākumu organizēšana un vadīšana 7 pašvaldībās.
  5. Izglītojošs seminārs par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm un to ietekmi uz sirds veselību. ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/012 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”
  •  Pieejams
  •  Daļēji pieejams
  •  Pilnībā aizņemts
  •  Atlasīts
  •  Aizvērts